top of page

IOSS, OSS, VAT שמישהו יעשה לי סדר!!


איקומרס, מעמ , מיסים באירופה, איך לשלם מעמ באירופה
איך לשלם מע״מ באירופה?

כל מי שעוסק באיקומרס שמע ללא הרף בשנתיים האחרונות את המילים: IOSS, OSS ו- VAT.

עסקים רבים פנו אלי שאעזור להם להבין מה עושים עם רגולציית המע״מ החדשה שנכנסה לתוקף בשנה שעברה באירופה שכן היא מלאה בדרישות ומכבידה על הסוחרים. במאמר זה אנסה לשפוך קצת אור על הנושא.

זה התחיל באנגליה, בראשון בינואר 2021. אנגליה שבדיוק יצאה מהאיחוד החילה חוק מע״מ חדש על מוכרי אונליין (Cross Border B2C) הנמצאים מחוץ לגבולותיה ומוכרים ללקוחות השוכנים בתוכה. משם, זה המשיך לאיחוד האירופאי ומה-1 ליולי 2021 כל מוכר חייב לעמוד בתנאי הרגולציה.

במשך עשור, שקד האיחוד האירופאי (אנגליה הייתה חלק ממנו) על בניה ואישור הרגולציה, כשמטרתה טיפול בהונאות מע״מ שהוערכו בכ-5 מיליארד יורו לשנה, ואשר התקיימו עקב פרצות שונות בחוקי היבוא לאירופה ואכיפת תשלומי מע״מ על סוגיהם השונים.

כידוע, כאשר חברה מחזיקה טובין במדינה מסוימת באיחוד, עליה להירשם למספר מע״מ מקומי באותה מדינה ולדווח את המע״מ בעת המכירה. באם אותה חברה מחזיקה מלאי גם במדינה נוספת, יהיה עליה לפתוח מספר מע״מ גם במדינה זו ולנהל את הדיווחים במקביל. לגבי מכירות החברה, אלו ידווחו במדינת הרישום עד אשר יעבור המוכר את סף המע״מ במדינה בה נמצא הלקוח וכשזה יקרה, יהיה עליו לפתוח מע״מ נוסף גם במדינה הזו.

כדי להקל על המוכר עם העלויות הכרוכות ברישומי המע״מ וניהול הדיווחים מאפשר האיחוד למוכר להרשם למערכת הOSS (One Stop Shop). רישום זה תקף לכל 27 מדינות האחוד. יש לשים לב, רישום מע״מ וניהולו במדינה בה מוחזק מלאי נשאר בגדר חובה.איך לפתוח חברה באירופה לתשלום מעמ
כל מה שחייבים לדעת על המע״מ באיחוד האירופאי

במדויק ולשלם מע״מ לאיחוד האירופאי עבור כל מכירה ובכל ערך. את הסף המוכר של 22 € ביטל האיחוד, וכל מוכר אשר סך המכירות השנתי שלו עולה על 10,000 € מחויב ברישום מע״מ, דיווח חודשי דרך מערכת ה-IOSS (Import One Stop Shop) ומינוי של מייצג מקומי, מורשה מטעם האיחוד האירופאי, דרכו יעביר בכל חודש את תשלומי המע״מ עבור עסקאות שערך הטובין בהן לא עולה על 150 €. ולטובת אכיפת התשלום המלא עליה עמלו זמן רב, האיחוד דורש מחברות שונות כמו חברות שלוח ובקרוב חברות הסליקה להעביר לרשויות המס דוחות עם פרוט העסקאות שעברו דרכם.

ולתוצאות עצמן, כחצי שנה מאז נכנסה הרגולציה לתוקפה, הרגולציה הוכתרה כסיפור הצלחה. האיחוד האירופאי גבה 1.9 מיליארד יורו. כ-8,000 סוחרים נרשמו למערכת ה-IOSS והמכס באיחוד טיפל ב500 מיליון חבילות כאשר 94% מהן סופקו תוך שימוש בIOSS. תוצאות יפות אלו, הובילו את האחוד לדון בביטול ערך הסף של 150 € במטרה לאפשר דיווח של כל ערכי העסקאות דרך מערכת אחת הIOSS וכן ביצירת רגולציה חדשה באמצעותה תבוצע אכיפה על עסקאות הB2B , על כך אפרט בהמשך.


דיקלה שרעבי

DmelioComentarios


רוצים לא לפספס עדכונים? הרשמו פה

Thanks for submitting!

bottom of page